orthopaedicus

 

 

ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy

Udarni globinski valovi (UGV) so mehanski valovi, ki se na področju ortopedije uporabljajo za zdravljenje degeneriranega in preobremenjenga tkiva (entezitisi, miofascialni sindromi), celjenje psudoartroz ter odstranjevanja kalcinacij. Metoda ni invazivna in bolečina po terapiji praviloma popolnoma izzveni. UGV stimulirajo regeneracijo tkiva. Področje indikacij za terapijo je zelo široko. .

Za zdravljenje uporabljamo aparat Storz Medical Duolith , ki proizvaja FSW (focused shock waves) in RSW (radial shock waves).
Valovi so 1000 krat močnejši kot pri običajnem terapevtskem ultrazvoku.

primerjava UZ in ESWT

Energija udarnih valov sproži tkivno reakcijo, s katero se zmanjša bolečina in se tvorijo nove krvne žile(vazodilatacija in neo-angiogeneza).
Pride do regeneracije degeneriranega tkiva. Predpogoj za uspeh terapije je pravilno doziranje valov, število terapij in razmak med terapijami.

Biološka regeneracija se ne zgodi takoj, ampak gre za srednje in dolgoročen učinek.Potreben je čas, da se pokaže celoten uspeh zdravljenja.

ESWT je alternativa kirurškemu zdravljenju pri zdravljenju entezopatij (epikondilitis komolca, plantarni fascitis – trn na peti, patelarni tendinitis – skakalčevo koleno) in kalcinirajočemu tendinitisu ramena.

Z ESWT uspešno zdravimo tudi bolečine in zadebelitve Ahilove tetive, vnetje pokostnice na goleni, patelarni tendinitis in trohanterni burzitis.
Pri zdravljenju športnih poškodb (strgane mišice, zvini in poškodba ligementov) z udarnimi valovi stimuliramo limfatični sistem s čimer se izločajo tkivni debris in je učinek podoben tradicionalni limfni drenaži
Boleče prožilne - trigger miofascialne točke je možno uspešno pozdraviti z udarnimi valovi
Trn na peti je zakostenelo narastišče fascije na petnici in ga ni možno raztopiti in tudi ni potrebno, saj gre dejansko za bolečo plantarno fascijo.

ESWT je zlati standard zdravljenja insercijskih tendinoz in miofascialnih bolečinskih točk.

Uporaba ESWT

KAJ SO UDARNI VALOVI ?

FOKUSIRANI UDARNI VALOVI

So akustični valovi z veliko energije. Značilna je visoka amplituda in izjemno hiter dvig tlaka.
V naravi se pojavljajo pri grmenju ali ko letalo prebije nadzvočni zid.
Udarni valovi, ki se uporabljajo v medicini so velikosti 10-100 MPa, kar je enako 100-1000 kratnim vrednostim atmosferskega tlaka.
V primerjavi z ultrazvokom so 1000 krat močnejši.

Slika valovanj

Nastanejo s pomočjo elektromagnetne tuljave in se prenesejo v notranjost telesa s pomočjo ročnega aplikatorja in gela, ki omogoča čim manjšo izgubo valovanja.
V notranjosti telesa se zberejo – fokusirajo v določeni točki, ki jo lahko spreminjamo z nastavitvami valovanja.
Učinek terapije je odvisen od količine vnešene akustične energije (mJ). Spreminjamo lahko gostot energijskega toka, število udarcev in do določene mere tudi frekvenco udarcev.

tabela gostote energijskega toka

Fizikalni učinki fokusiranih udarnih valov:

. stimulacija celic z reverzibilno deformacijo celične membrane
. mehanična destrukcija celic, membran in kostnih trabekul
. indirekten učinek je kavitacija: mikro krvavitve in perforacija celične membrane

Biološki učinki udarnih valov:

• Povečana prepustnost celic
• Stimulacija mikrocirkulacije (kri in limfa)
• Sproščanje substance P
• Zmanjšanje števila nemieliniziranih živčnih vlaken
• Sproščanje dušikovega oksida (NO), ki povzroča vazodilatacijo, pospešuje metabolizem in tvorbo novih žil (angiogeneza) in ima protivnetni učinek
• Antibakterijski učinek
• Sproščanje rastnih faktorjev (za žile, sluznice, kosti, kolagen…)
• Stimulacija izvornih celic

RADIALNI TLAČNI VALOVI

Nastajajo balistično. Pri trku naboja, se valovi preko membrane prenašajo v telo in imajo površinski učinek, ki pada s kvadratom razdalje(1/r2).
V globino sežejo 2-3 cm. Največji učinek je na površini kože. Fizikalno gledano niso pravi udarni valovi.
Tlak, ki nastane je velikosti 0,1-1,0 MPa, kar je 1000 krat manj kot pri fokusiranih valovih.

radialni tlacni valovi

Radialni tlačni valovi povzročajo oscilacije na koži in v podkožju in s tem zvečajo mikrocirkulacijo in metabolizem.

fokusni udarni val /radialni tlacni val


udarni val-tlacni val


primerjava globine

Mehanizem delovanja udarnih valov

Srednja jakost gostote fokusiranih valov povzroča obnovo celic in regeneracijo.

Glavni učinki terapije na področju ortopedije so posledica molekularno bioloških procesov.
Udarni valovi privedejo do sproščanja rastnih faktorjev za žile, kost, sproščanja vazodilatatornega dušikovega oksida.
Zaradi izboljšane prekrvavitve in vaskularizacije in pospešenega metabolizma, se kalcij v roku nekaj mesecev izplavi iz telesa.
Hkrati pa se regenerira tkivo ob narastišču rotatorne manšete ter v samem poteku mišice. Zaradi učinka udarnih valov pride do mehanotransdukcije.
Fibrociti pospešeno tvorijo kolagen, npr. v tetivi. Lokalni anestetiki se ne uporabljajo v kombinaciji z ESWT.

Eksperimentalno je bilo potrjeno, da se po terapiji število C živčnih vlaken, ki prenašajo bolečino zmanjša, hkrati pa se nociceptorji po terapiji slabše obnavljajo in je posledično manj bolečine.OSNOVNI PRINCIPI ZDRAVLJENJA

Zdravljenje tendinoz in narastišč tetiv poteka v 1-2 tedenskih intervalih.

Praviloma je potrebno od 3 do 5 terapij.

Zdravljenje bolečinski prožilnih točk (trigger point) poteka v 1 tedenskih razmakih in je praviloma potrebnih 6 – 8 terapij.

Jakost valov prilagodimo bolečinskemu pragu pacienta. Vedno pričnemo z najnižjo možno jakostjo.
Pomembna je komunikacija s pacientom, ki nam pomaga natančno locirati najbolj boleče točke (biofeedback).
Poleg bolečih točk ob narastiščih tetiv, terapijo izvajamo tudi nad pripadajočimi mišicami.
Običajno pri radialnih valovih uporabljamo tlake med 2 in 3,5 bari, izjemoma več.
Frekvenca udarcev je med 12 in 21 Hz. V eni seji apliciramo od 4000 pa tudi do 12000 udarcev, indvidualno glede na težave pacienta.

Za zdravljenje večjih površin muskulature uporabljamo D-ACTOR® glavo, za prožilne bolečinske točke posebno akupunkturno glavo.
Kadar pa je potrebna posebej globoka aplikacija radialnih valov uporabljamo deep impact glavo. Standardno uporabljamo D15 in D20 glavo.

D15-D20

Globino prodiranja fokusiranih valov uravnavamo z nastavki (stand-off).

Zdravljenej je uspešno, če se valovi zberejo (fokusirajo) na mestu, kjer je tkivo okvarjeno.
Terapevtski učinek imajo do globine 12,5 cm. Za zdravljenje uporabljamo običajno gostoto energije 0,10 – 0,35 mJ/mm2 .
V oporo nam je biofeedback pacienta, ki lokalizira bolečino. Frekvenca udarcev je med 2-5 Hz.

Globina prodiranja fokusiranih udarnih valov

Najboljše rezultate dosežemo s kombiniranim zdravljenjem s fokusiranimi in radialnimi valovi.
Zdravljenje pričnemo s fokusiranimi valovi in nadaljujemo z radialnimi valovi.

Pred pričetkom terapije z udarnimi globinskimi valovi je potrebno pojasniti, da z ESWT terapijo sprožimo proces celjenja tkiv.

Izboljša se prekrvavitev tkiva, tvorijo se nove žile in se oblikuje novo vezivno tkivo.
Predhodno starostno spremenjeno vezivno tkivo se obnovi – regenerira. Za celjenje je potreben čas in zato terapija bolečine ne odpravi takoj.

Pričakovano zmanjšanje bolečine po 1. terapiji je približno 20-25%, glede na začetno bolečino. Učinek terapije pa se izboljšuje še 2-3 mesece po zaključenem zdravljenju.

ORTHOPAEDICUS

Začetna stran